MODA & SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Hızlı modanın dünyaya ve dolaylı olarak tüm canlılara zarar verdiği tartışılmaz. Karbon salınımı, atık oluşumu ve su kirliliğinde hızlı modanın payı oldukça büyük. Bugün kumaş üretimi durdurulsa dünyada zaten var olan malzemeler ihtiyacımızın fazlasını karşılıyor. Bu nedenle modanın artık doğrusal değil, dairesel bir sisteme dönüşmesi gerekiyor.

 • Her yıl 100 milyar parça giysi üretiliyor.
 • Her yıl 92 milyon ton tekstil atığı oluşuyor.
 • Her yıl toplam üretimin %85'inin atık olduğu varsayılmaktadır.
 • Moda, en çok su tüketen ikinci sektördür.
 • Her yıl 93 milyon metreküp su moda endüstrisi nedeniyle kirleniyor.
 • 1 pamuklu gömlek için 3 ton, 1 kot pantolon için 11 ton su gerekmektedir.
 • Moda endüstrisi toplam karbon emisyonunun %10’unu oluşturuyor.

Geri dönüşüm günümüzde en sık kullanılan sürdürülebilirlik yöntemlerinden biridir. Kısaca geri dönüşüm, mevcut malzemelerin fiziksel ve kimyasal işlemlerle yeniden kullanılabilir ham maddeye dönüştürülmesidir. Ancak bu işlemler enerji tüketimi, su kirliliği ve karbon emisyonu sorunlarına kesin çözüm sağlamamaktadır. Öte yandan ileri dönüşüm bu sorunlara daha etkili çözümler getirebilir.

Sürdürülebilirliğin sadece bir pazarlama aracı değil, bir markanın ambalajından sunumuna kadar üretimin her aşamasında benimsemesi gereken bir ilke olduğuna inanıyoruz. Marka olarak ileri dönüşümün sürdürülebilir bir geleceğin anahtarı olduğuna inanıyoruz.

Halihazırda ihtiyacımızdan fazla üretilip bertaraf edilen ürün/malzemelerin, hammadde kullanımının yerini alabileceğini düşünüyoruz.

Şeffaflığı sürdürülebilirliğin temel unsurlarından biri olarak benimsiyoruz. Üretim süreçlerimizi ve ileri dönüşüm yöntemlerimizi her zaman dürüstçe paylaşmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken ana hedeflerimizden biri ileri dönüşümün meşru bir iş modeli olduğunu göstermektir.

MODA & SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Hızlı modanın dünyaya ve dolaylı olarak tüm canlılara zarar verdiği tartışılmaz. Karbon salınımı, atık oluşumu ve su kirliliğinde hızlı modanın payı oldukça büyük. Bugün kumaş üretimi durdurulsa dünyada zaten var olan malzemeler ihtiyacımızın fazlasını karşılıyor. Bu nedenle modanın artık doğrusal değil, dairesel bir sisteme dönüşmesi gerekiyor.

 • Her yıl 100 milyar parça giysi üretiliyor.
 • Her yıl 92 milyon ton tekstil atığı oluşuyor.
 • Her yıl toplam üretimin %85'inin atık olduğu varsayılmaktadır.
 • Moda, en çok su tüketen ikinci sektördür.
 • Her yıl 93 milyon metreküp su moda endüstrisi nedeniyle kirleniyor.
 • 1 pamuklu gömlek için 3 ton, 1 kot pantolon için 11 ton su gerekmektedir.
 • Moda endüstrisi toplam karbon emisyonunun %10’unu oluşturuyor.

Geri dönüşüm günümüzde en sık kullanılan sürdürülebilirlik yöntemlerinden biridir. Kısaca geri dönüşüm, mevcut malzemelerin fiziksel ve kimyasal işlemlerle yeniden kullanılabilir ham maddeye dönüştürülmesidir. Ancak bu işlemler enerji tüketimi, su kirliliği ve karbon emisyonu sorunlarına kesin çözüm sağlamamaktadır. Öte yandan ileri dönüşüm bu sorunlara daha etkili çözümler getirebilir.

Sürdürülebilirliğin sadece bir pazarlama aracı değil, bir markanın ambalajından sunumuna kadar üretimin her aşamasında benimsemesi gereken bir ilke olduğuna inanıyoruz. Marka olarak ileri dönüşümün sürdürülebilir bir geleceğin anahtarı olduğuna inanıyoruz.

Halihazırda ihtiyacımızdan fazla üretilip bertaraf edilen ürün/malzemelerin, hammadde kullanımının yerini alabileceğini düşünüyoruz.

Şeffaflığı sürdürülebilirliğin temel unsurlarından biri olarak benimsiyoruz. Üretim süreçlerimizi ve ileri dönüşüm yöntemlerimizi her zaman dürüstçe paylaşmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken ana hedeflerimizden biri ileri dönüşümün meşru bir iş modeli olduğunu göstermektir.